TOT  23/00   Betonityönjohtaja hukkui voimalaitostyömaalla
Betonitöiden työnjohtaja oli soutamassa voimakkaan virran poikki mukanaan noutamansa porari. Veneen toinen hankain irtosi, jonka jälkeen airoilla yritettiin meloa, mutta vene ajautui siltapenkkaan. Porari hyppäsi maihin ja vene joutui virrassa työnjohtaja mukanaan sillan alle, jossa vapaata korkeutta oli noin 0,5 metriä. Työnjohtaja katosi kuohuihin runsaan 100 metrin päässä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Muu teollinen työ (hienomekaaninen, jalometalli-, graafinen, lasi, betoni, kumi, muovituote, ym. työ) (860)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan mutta moottorittoman (32)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita