TOT  22/00   Betoniauton kuljettaja sai sähköiskun 20 kV:n ilmajohdosta
Betoniauton kuljettaja pesi betonityön jälkeen hihnakuljettimen avoimen 20 kV:n ilmajohdon vieressä. Kuljettaja sai sähköiskun ja menehtyi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Muu teollinen työ (hienomekaaninen, jalometalli-, graafinen, lasi, betoni, kumi, muovituote, ym. työ) (860)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Sähköhäiriö (11)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti sähköön (11)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita