TOT  20/06   Rengas tyhjeni räjähdysmäisesti lukkorenkaan murruttua renkaan vaihdon yhteydessä
Työhön osallistuva sahan kunnossapidon esimies NN (52-v.) alkoi vaihtaa haarukkatrukkiin talvirenkaita. Hän irrotti pyöräparin kiinnityspultit ja siirsi ulommaisen pyörän sivuun. Sisempää pyörää irrottaessaan NN joutui lyömään sitä lekalla. Isku aiheutti lukkovanteen asennusuran murtumisen, jolloin lukkovanne nousi pois urastaan. Tämä aiheutti rengaspaineen räjähdysmäisen purkautumisen, jonka seurauksena NN lensi hallin seinustalle saaden kuolemaan johtaneet vammat.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Huoltoalue, korjaamo (012)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 52
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike vaakasuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (kaatuminen) (32)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita