TOT  18/06   Laitosmies puristui robottitarttujan ja kuljetinradan väliin
Laitosmies NN (21-v.) oli selvittämässä kuljetinjärjestelmän häiriötä. Ilmeisesti hän meni pinontarobotin vaara-alueelle materiaalin kulkuaukosta, mutta robotin toiminta ei pysähtynyt. Häiriön poistuttua robotti jatkoi ohjelman mukaista työkiertoa, jolloin NN jäi puristuksiin kuljetinrataa vasten.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 21
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Liikkua paikallaan (67)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Palvelut, majoitus ja ravitsemistoiminta, rahoitus, vakuutus (K3)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita