TOT  20/02   Aukikelaaja/hitsaaja puristui apuvetorullan ja linjan rakenteiden väliin
28-vuotias aukikelaaja/hitsaaja NN oli pujottamassa teräsnauhaa automaattisesti jatkuvana prosessina toimivan tuotantolinjan alarampilta risteysasemalle, kun koneeseen tuli toimintahäiriö. Apuvetorulla ei noussut ylös teräsnauhan loppupään jo ohitettua koneen toimintaa ohjaavan valokennon. NN poisti häiriön, jolloin kone jatkoi normaalia työkiertoa. NN puristui apuvetorullan ja linjan rakenteiden väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneistajat ja työstäjät, hitsaajat, pintakäsittelijät, muu konepaja- ja rakennusmetallityö (759)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 10 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset (19)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita