YTOT  4/10   Kaatuvan porapaalukoneen puomi iski koneen kuljettajaa
Paalutuskoneen kuljettaja ja apumies rakensivat työsillan levityksen paalutusta. Palattuaan koneella paalutuspaikalle kuljettaja käänsi koneen telat paalutusasemaan. Samalla työsillan kansi petti koneen alta ja kone alkoi kaatua, jolloin kuljettaja hyppäsi koneesta työsillalle. Koneen kaatuessa puomi osui kuljettajan ylävartaloonsa ja päähänsä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Työmaa - veden pinnalla (025)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 34
Työpiste ()
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) ()
Työsuoritus (koodi) ()
Poikkeama (koodi) ()
Vahingoittumistapa (koodi) ()
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita