YTOT  4/09   Sukeltaja hukkui jäätyään kiinni patotyömaalla padon rakenteisiin
Sähköntuotantoyhtiön patoon piti vaihtaa ns. neulaparrut. Työn toteuttamisesta laadittiin urakkasopimus. Pääurakoitsija sopi lisäksi sukellustöiden suorittamisesta ammattisukeltaja NN:n (33-v.) kanssa. Työt olivat edenneet yli viikon ajan suunnitelman mukaisesti tilanteeseen, jossa jäljellä oli enää 8 kaikkiaan 66 parrusta. NN meni jälleen purkamaan poistettavien parrujen rakenteita. Tällöin hän jäi kiinni irroitetun parrun jättämään n. 15 cm:n aukkoon, eikä päässyt siitä irti kovan imun takia. Pelastusyrityksistä huolimatta NN:ää ei saatu irti, vaan hän hukkui tapahtumapaikalla.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 33
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maa- ja vesirakennustyö, maarakennustyöntekijät (630)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Uida, sukeltaa (66)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Hukkuminen nesteeseen (21)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita