TOT  1/16   Työntekijä jäi maansortuman alle rivitalon viemäritöissä
Rivitalotyömaalla viemäriputkien takuutöitä tehnyt (Työmies) NN (59 v.) oli suurtehoimuria apunaan käyttäen poistamassa täyttöhiekkaa maanvaraisen alapohjan alta. Työn tuloksena syntynyt kapea ja matala kaivanto, jossa NN työskenteli, sortui maa-aineksen poiston yhteydessä. NN jäi puristuksiin sortuneen maa-aineksen alle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 59
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu hukkuminen, hautautuminen tai altistus (29)
Toimiala Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto (K1)
Yrityksen rooli Urakoitsija
Yrityksen koko 20-49 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita