TOT  6/12   Linkkuun ajettu perävaunu kaatui vetoauton hytin päälle
Kuorma-auton kuljettaja NN (39-v.) peruutti puoliperävaunuyhdistelmän työmaatien pehmeähköön penkkaan linkkuasentoon, jolloin lava jäi hieman kallelleen. Työmaalla häntä avusti yksi kaivinkone. Märkä hiekka oli kippausvaiheessa valunut huonosti lavalta, jolloin lava oli noussut varsin korkealle ennen kuin lavan perästä valahti hiekkaa maahan. Tällöin perävaunu oli jo kallistunut sivuttain ja kaatui etuosastaan vetoauton ohjaamon päälle kuljettajan puoleiselle sivulle. Ohjaamo rutistui kasaan, ja NN jäi puristuksiin ohjaamoon ja kuoli välittömästi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 39
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Itsenäinen työnsuorittaja
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita