TOT  12/10   Kemiantehtaan varastosäiliön räjähdyksessä kuoli yksi työntekijä ja toinen loukkaantui vakavasti
Kemiantehtaalla kunnossapitotöissä viimeisteltiin 187 m³ tärpättisäiliötä. Säiliön katolla hiottiin ja hitsattiin kaiteita ja putkiyhteitä. Säiliö oli täytetty vedellä, ja sitä tyhjennettiin tapaturmahetkellä. Tyhjennyksestä aiheutuneen alipaineen johdosta säiliöön pääsi hönkäputken kautta viereisestä säiliöstä kaasua, joka räjähti ilmeisesti hitsauskipinän johdosta. Räjähdyksessä kuoli heti yksi työntekijä ja toinen loukkaantui vakavasti. Säiliön katto lensi räjähdyksen voimasta 85 metrin päässä olleen työmaakopin seinään.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 26
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maalarit ja lakkaajat (782)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli Alihankkija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita