TOT  18/09   Pressuhallin asentaja jäi hänen päälle kaatuneiden jalkanippujen alle
Pressuhallin asentaja NN (23-v.) oli purkanut työtoverinsa kanssa työmaalle tuotua pressuhallin jalkanippua. Nipussa oli 11 kappaletta kolmionmuotoisia pressuhallin jalkoja yhteen kiinnitettynä. Yhden jalan pituus oli 4,4 metriä ja paino 250 kg. Nipun yhteispaino oli 2750 kg ja korkeus 2,5 metriä. Jalat oli kiinnitetty toisiinsa kiinni kulmaraudalla ja puisilla elementeillä. Työn aikana nippu oli lähtenyt kaatumaan ja NN jäi nipun alle. NN menehtyi saamiinsa vammoihin sairaalassa kahden viikon kuluttua.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 24
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Uuden rakennuksen rakentaminen (22)
Työsuoritus (koodi) Avata, sulkea, (laatikko, pakkaus, paketti) (45)
Poikkeama (koodi) Materiaalin murtuminen, liitoksista, yhtymäkohdista (31)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita