TOT  21/08   Työntekijä kuoli jäätyään saksinosturin ja suurlohkon väliin puristukseen
Kaksi alihankkijan ulkomaalaista eristäjää olivat eristämässä laivan lohkoa alapuolelta saksinostinta käyttäen. Saksinostimen nostokorilla työskennellyt eristäjä NN oli ilmeisesti siirtänyt nostinta nostokori ylhäällä eteenpäin. Jostain syystä saksinostimen ohjauslaitteet olivat siinä asennossa, että nostokori nousikin ylöspäin. NN puristui saksinostimen kaiteen ja lohkon palkin väliin. NN menehtyi tapaturmapaikalla.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 41
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Lattianpäällystäjät, eristäjät, lasiasentajat (625)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Koneen käyttäminen - erittelemätön (10)
Poikkeama (koodi) Muu hallinnan menettäminen (49)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; koneiden ja laitteiden valmistus (ml. kulkuneuvot, sähkölaitteet) (D5)
Yrityksen rooli Alihankkija
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita