TOT  24/06   Matkustaja-aluksen konekorjausmies sai päälleen kuumaa höyryä ja vettä irrottaessaan höyryputken paljetta / Maskinreparatör på passagerarfartyg fick över sig het ånga och vatten då han lossade kompensator på ångledning
Konekorjausmies NN (54-v.) meni irrottamaan matkustaja-aluksen korsteenikuiluun siellä olevan höyryputken paljetta, kun alus oli lähdössä satamasta. Irrotettuaan palkeen pultit putkessa ollut kuuma vesi ja vesihöyry suihkusi päin NN:ää, joka sai tapaturmassa kuolettavat vammat./ Maskinreparatör NN (54-år.) påbörjade demonteringen av en kompensator på ett ångrör i passagerarfartygets skorstensskakt, i samband med fartygets avgång från hamn. Då kompensators bultförband lösgjorts strömmade het ånga från röret emot NN, som orsakade så allvarliga skador att NN förolyckades. Obs! Rapporten på svenska har framlagts efter den finska versionen i samma dokument.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 54
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Laivaväki, lentäjät, tie- ja raideliikenteen kuljettajat (ei tieliikenteen tavarankuljetus) (501)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön (13)
Toimiala Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne) (I2)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita