TOT  41/97   Betonityöntekijä puristui kuoliaaksi kaatuneiden betonielementtien alle
Betonielementtejä nostettiin kuormausnostimella hallista piha-alueelle. Kun nostotyössä avustanut betonityöntekijä oli juuri poistumassa lähes pystyssä olleiden elementtien välistä, kaksi elementtiä kaatui yllättäen hänen päälleen. Betonityöntekijä puristui kuoliaaksi elementtien kaaduttua hänen päälleen.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (D3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita