TOT  5/97   Hitsausta suorittanut putosi A-tikkaiden kaatuessa ja sai kuolettavat palovammat hitsauspolttimen sytyttämistä vaatteista
Putkiasentaja hitsasi lämmönjakoputken kulmakappaletta huonetilan katon nurkkaukseen. Palamisen kajastus hälytti paikalle eri tilassa työskennelleet työtoverit, jotka löysivät asentajan vaatteet palavina lattialta. A-tikkaat, joilta käsin hitsausta oli suoritettu, olivat kaatuneet, hitsaussuuttimessa paloi liekki. Asentaja menehtyi palovammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus (022)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneistajat ja työstäjät, hitsaajat, pintakäsittelijät, muu konepaja- ja rakennusmetallityö (759)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan) (34)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön (13)
Toimiala Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen) (F3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita