TOT  32/98   Lajittelija oli joutunut sahauslinjan välikuljettimen ja hihnan muodostamaan nieluun ja puristunut kuljettimen rakenteita vasten
Sahatyöntekijä löytyi menehtyneenä reunajätekuljettimen päältä. Oletettavasti hän oli mennyt sahauksen päätyttyä leveähihnakuljettimen ollessa käynnissä sen alle reunajätekuljettimelle purkamaan rimojen aiheuttamaa ruuhkaa, jolloin käsi on joutunut leveähihnakuljettimen kiristystelan suojaamattomaan nieluun.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 40 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset (49)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita