TOT  1/01   Puistotyöntekijä takertui hiekkasäiliön sekoitusakseliin
Hiekoituskoneen kuljettaja takertui hiekansirottimen hiekkasäiliön sekoitinakseliin. Hiekoitinlaitteisto oli kytkettynä ns. monitoimitraktoriin. Hiekoittimen hiekkasäiliössä on hydrauliikalla toimiva laitteisto, jonka tarkoituksena on sekoittaa hiekkaa paremmin juoksevaksi ja rikkoa jäisiä hiekkakokkareita. Laitteisto koostui sekoitusakselista ja hiekanmurskausvasaroista.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Ei tietoja (00)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita