Laajennettu haku
Hakutulosten esittäminen Lyhyt listaus Pitkä listaus Tarkat tiedot
Yleistiedot

Tapahtuma pv
-
Työkohteen tyyppi
Ei tietoa
Yhteinen työpaikka
Yhteisen vaaran työpaikka
Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka
Teematutkinta tai useita kuolleita

Työympäristö

(000) Ei tietoa
(01) Teollisuuslaitos
(011) Tuotantolaitos, tehdas, työpaja
(012) Huoltoalue, korjaamo
(013) Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue
(019) Muu tehtaan tai tuotantolaitoksen alue
(02) Työmaa, rakennustyömaa, kaivos, avolouhos
(021) Rakennustyömaa - rakennettava rakennus
(022) Rakennustyömaa - purettava tai kunnostettava rakennus
(023) Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina)
(024) Työmaa - maan alla
(025) Työmaa - veden pinnalla
(026) Työmaa - ylipaineinen
(029) Muu työmaa-alue
(03) Maatalous, karjankasvatus, kalankasvatus, metsätalous
(031) Karjankasvatus
(032) Maatalous - maanviljely
(033) Maatalous - puiden ja pensaiden viljely, puutarha
(034) Metsätalous
(035) Kalankasvatus, kalastus, vesiviljely (ei aluksella)
(039) Muu maa- tai metsätalouteen liittyvä työympäristö
(04) Palvelualan työympäristöt, toimistot, vapaa-ajan palvelut, muut
(041) Toimisto, kokoushuone, kirjasto jne.
(042) Oppilaitos, koulu, lukio, opisto, yliopisto, seimi, päiväkoti
(043) Myymälä, pieni tai suuri (katumyynti mukaan luettuna)
(044) Ravintola, huvittelupaikka, majoituslaitos (museot, näyttämöt, messut jne. mukaan luettuina)
(049) Muu palvelualan tai henkisen työn työympäristö
(050) Hoitolaitokset
(060) Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet)
(070) Yksityiskoti tai sen alueet
(080) Liikuntapaikka
(090) Ilmassa tai maanpinnan alapuolella - paitsi työmaat - erittelemätön
(110) Veden pinnalla - paitsi työmaat
(999) Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö
(XXX) Useita (teema tai useita kuolleita)

Tiedot kuolleesta

Ikä (vuosiväli)
-
Perehdytys työtehtävään
Kyllä
Ei
Ei tietoa
Teematutkinta tai useita kuolleita
Ammattikoulutus
Alan ammattikoulutus
Alan lyhytkurssi
Muu ammattikoulutus
Ei tiedossa
Ei ammattikoulutusta
Teematutkinta tai useita kuolleita
Työntekijän asema
Palkansaaja, työntekijä
Palkansaaja, toimihenkilö
Palkansaaja, toimitusjohtaja
Vuokratyöntekijä
Harjoittelija, opiskelija tai kausityöntekijä
Yrittäjä
Itsenäinen ammatinharjoittaja
Muu
Teematutkinta tai useita kuolleita
Kokemus alalta
Ei määritelty
Alle viikko
Alle kuukausi
Alle vuosi
1 - 4 vuotta
5 - 9 vuotta
Yli 10 vuotta
Teematutkinta tai useita kuolleita
Kokemus tehtävästä
Ei määritelty
Alle viikko
Alle kuukausi
Alle vuosi
1 - 4 vuotta
5 - 9 vuotta
Yli 10 vuotta
Teematutkinta tai useita kuolleita

Ammattiluokka

(000) Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ
(100) Terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalialan työ, päivähoito, eläinlääkintä, ympäristön- ja terveydensuojelutyö
(300) Kaupan alan työ
(400) Maa- ja metsätaloustyö, kalastus
(401) Maatalous- ja eläintenhoito, kalastus, maatalouskoneiden kuljettajat
(440) Metsätyö, metsätyön johto
(448) Metsäkoneenkuljettajat
(500) Kuljetus- ja liikennetyö
(501) Laivaväki, lentäjät, tie- ja raideliikenteen kuljettajat (ei tieliikenteen tavarankuljetus)
(541) Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit
(590) Muu kuljetus- ja liikennetyö, liikenteen johto- ja liikennepalvelutyö, posti- ja teleliikennetyöt
(600) Kaivos- ja louhintatyö, turpeennosto
(601) Louhinta- ja rikastustyöntekijät
(603) Poraajat, kairaajat ja kivityöntekijät
(610) Turpeennosto (ja öljynporaus)
(620) Rakennustyö
(621) Kirvesmiehet ja elementtiasentajat
(622) Muurarit, raudoitus- ja betonityöt
(625) Lattianpäällystäjät, eristäjät, lasiasentajat
(629) Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö
(630) Maa- ja vesirakennustyö, maarakennustyöntekijät
(640) Työkoneenkuljettajat, nosturinkuljettajat, trukinkuljettajat
(641) Nosturinkuljettajat
(642) Työkoneenkuljettajat
(643) Trukinkuljettajat ja erilaisten laitteiden kuljettajat
(700) Teollinen työ
(701) Tekstiilien valmistus, ja kutomo työntekijät, ompelutyö, jalkine- ja nahkatyö
(731) Metallinjalostustyö, metallinkäsittelytyö
(753) Koneenkorjaajat, koneenasentajat
(754) Pelti- ja levysepät ja rautarakennetyöntekijät, putkityöntekijät
(759) Koneistajat ja työstäjät, hitsaajat, pintakäsittelijät, muu konepaja- ja rakennusmetallityö
(760) Sähkötyö
(770) Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät)
(782) Maalarit ja lakkaajat
(790) Radio-, TV-, elokuva- ja muu audiovisuaalinen työ
(820) Elintarviketeollisuustyö
(830) Kemian prosessityö, massa- ja paperityö, koneiden käyttö ja huolto energiantuotannossa ja vesihuollossa
(860) Muu teollinen työ (hienomekaaninen, jalometalli-, graafinen, lasi, betoni, kumi, muovituote, ym. työ)
(880) Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat
(900) Vartiointi- ja suojelutyö, sotilastyö
(901) Palomiehet, nuohoojat
(903) Poliisit, vanginvartijat, sotilastyö, tulli- ja rajavartijat
(906) Vartijat ja valvojat, muu vartiointi- ja suojelutyö
(910) Palvelutyö
(911) Hotelli- ja ravintola-alan työ
(930) Kotitaloustyö
(941) Kiinteistötyöntekijät, siivoojat ja kotisiivoojat, puhtaanapitotyöntekijät
(990) Muu palvelutyö
(TTT) Ammatti ei tiedossa, oppilaat, opiskelijat, hoitolaitoshoidokit, jne.
(XXX) Useita (teema tai useita kuolleita)

ESAW-muuttujat

Työpiste

(0) Määrittelemätön
(1) Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste
(2) Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste
(9) Muu työpiste
(X) Useita (teema tai useita kuolleita)

Työtehtävä

(00) Ei tietoja
(1) Tuotanto, jalostus, käsittely, varastointi - kaikenlainen
(11) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen
(12) Varastointi - kaikenlainen
(19) Muut tuotanto-, jalostus, käsittely ja varastointitehtävät
(2) Maarakentaminen, rakentaminen, kunnossapito, purkaminen
(21) Maarakentaminen
(22) Uuden rakennuksen rakentaminen
(23) Teiden ym. Infrastruktuurin rakentaminen
(24) Korjaus- ja lisärakentaminen
(25) Purkaminen - kaikenlaiset rakenteet
(29) Muut rakennustehtävät
(3) Maa- ja metsätalouteen, puutarhan hoitoon, kalankasvatukseen, eläinten hoitoon liittyvät tehtävät
(31) Maa- ja kalatalouden tehtävät
(34) Metsätalouden tehtävät
(39) Muut maa- ja metsätalouteen liittyvät tehtävät
(40) Yrityksille ja/tai ihmisille tarjottavat palvelut; henkinen työ
(5) Tukitoiminnot
(51) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin
(52) Kunnossapito, korjaus, säätö
(53) Puhtaanapito ja jätehuolto
(55) Valvonta ja tarkastaminen
(59) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät
(6) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, urheilu, taiteet
(61) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä
(63) Merimiestyö
(69) Muut kuljettamiseen tai siirtymiseen liittyvät tehtävät
(99) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työtehtävät
(XX) Useita (teema tai useita kuolleita)

Työsuoritus

(00) Ei tietoja
(1) Koneen käyttäminen
(10) Koneen käyttäminen - erittelemätön
(11) Koneen käynnistäminen, pysäyttäminen
(12) Koneen syöttäminen, tyhjentäminen
(13) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen
(19) Muut ryhmään 10 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset
(2) Työskenteleminen käsikäyttöisillä, kädessä pidettävillä tai käsin ohjattavilla työkaluilla
(20) Työskenteleminen käsikäyttöisillä, kädessä pidettävillä tai käsin ohjattavilla työkaluilla - erittelemätön
(21) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla
(22) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla
(29) Muut ryhmään 20 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset
(3) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisen kyydissä oleminen
(30) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisen kyydissä oleminen - erittelemätön
(31) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun
(32) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan mutta moottorittoman
(33) Matkustaminen kulkuneuvon kyydissä
(39) Muut ryhmään 30 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat erityiset työsuoritukset
(4) Esineiden käsitteleminen
(40) Esineiden käsitteleminen - erittelemätön
(41) Ottaa käteen, tarttua, ottaa kiinni, pitää kädessä, asettaa - vaakatasossa
(42) Sitoa kiinni, yhdistää, irrottaa, avata, painaa, ruuvata, kiertää auki, kääntää
(43) Kiinnittää johonkin, ripustaa, nostaa, asettaa - pystysuunnassa
(44) Heittää
(45) Avata, sulkea, (laatikko, pakkaus, paketti)
(46) Kaataa, kaataa johonkin, täyttää, kastella, tyhjentää, tyhjentää vedestä
(47) Vetää (esiin), työntää (varastohallin, toimiston, kaapin ovi)
(49) Muut ryhmään 40 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset
(5) Siirtäminen ilman konevoimaa
(50) Siirtäminen ilman konevoimaa - erittelemätön
(51) Siirtää pystysuunnassa - nostaa, laskea jne. esine
(52) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä
(53) Siirtää kuormaa (kantaa) - ihmisvoimin
(59) Muut ryhmään 50 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset
(6) Liikkuminen
(60) Liikkuminen - erittelemätön
(61) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne.
(62) Tulla sisään, mennä ulos
(63) Hypätä, syöksyä, heittäytyä jne.
(64) Kavuta, kiivetä jne.
(65) Nousta ylös (istumasta, makuulta), istuutua
(66) Uida, sukeltaa
(67) Liikkua paikallaan
(69) Muut ryhmään 60 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset
(7) Läsnäolo
(70) Läsnäolo - erittelemätön
(99) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työsuoritukset
(XX) Useita (teema tai useita kuolleita)

Poikkeama

(00) Ei tietoja
(1) Poikkeama sähköhäiriön, räjähdyksen, tulipalon vuoksi
(11) Sähköhäiriö
(13) Räjähdys
(14) Tulipalo, liekki
(19) Muu sähköön, räjähdykseen tai tuleen liittyvä poikkeama
(20) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama
(3) Aineellisen tekijän pettäminen, rikkoutuminen, särkyminen, putoaminen, romahtaminen
(31) Materiaalin murtuminen, liitoksista, yhtymäkohdista
(33) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle)
(34) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - alapuolella oleva (vie uhrin mukanaan)
(35) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle)
(39) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms.
(4) Hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen - koneen, kulkuneuvon tai siirtolaitteen, kädessä pidettävän työkalun, esineen, elimen
(41) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen
(42) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen
(43) Kädessä pidettävän työkalun sekä työkalulla työstettävän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen
(44) Esineen (kannetun, siirretyn, käsitellyn jne.) hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen
(45) Eläimen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen
(49) Muu hallinnan menettäminen
(5) Henkilön liukastuminen tai horjahtaminen sekä kaatuminen, henkilön putoaminen
(51) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle
(52) Henkilön liukastuminen tai horjahtaminen sekä kaatuminen - samassa tasossa
(59) Muu putoaminen, kaatuminen, liukastuminen tai horjastaminen
(6) Vartalon liikkeet ilman fyysistä kuormitusta (yleensä ulkoinen vamma)
(61) Satuttaminen terävään esineeseen
(63) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena
(69) Muu henkilön liikkumiseen liittyvä poikkeama
(8) Yllätys, pelästyminen, väkivalta, hyökkäys, uhkaaminen, läsnäolo
(81) Ihmisen väkivaltainen hyökkäys
(84) Eläimen hyökkäys, törmäys tms.
(85) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella
(89) Muu väkivaltainen poikkeama
(99) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat poikkeamat
(XX) Useita (teema tai useita kuolleita)

Vahingoittumistapa

(00) Ei tietoja
(1) Kontakti sähkövirtaan, lämpötilaan, vaaralliseen aineeseen
(11) Kontakti sähköön
(13) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön
(14) Kontakti kylmään tai jäiseen esineeseen tai ympäristöön
(15) Kontakti vaarallisiin aineisiin
(19) Muu kontakti
(2) Hukkuminen, hautautuminen, kaasupilvi
(21) Hukkuminen nesteeseen
(22) Hautautuminen kiinteän aineen alle
(23) Joutuminen kaasu- tai hiukkaspilveen
(29) Muu hukkuminen, hautautuminen tai altistus
(3) Iskeytyminen pysty- tai vaakasuunnassa kiinteää pintaa vasten (uhri liikkuu)
(31) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena)
(32) Liike vaakasuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (kaatuminen)
(39) Muu kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vahingoittuminen
(4) Liikkeessä olevan esineen osuma, törmäys
(41) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma
(42) Putoavan esineen osuma
(44) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma
(49) Muu osuma
(50) Kontakti leikkaavaan, terävään, kovaan, karkeaan aineelliseen tekijään
(60) Puristuminen, ruhjoutuminen tms.
(7) Fyysinen tai psyykkinen kuormitus
(71) Fyysinen kuormitus
(73) Psyykkinen kuormitus, järkytys
(79) Muu fyysinen tai psyykkinen kuormitus
(8) Purema, potku jne. (eläimen tai ihmisen)
(81) Purema
(83) Isku, potku, puskeminen, kuristaminen
(89) Muut ryhmään 80 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat kontaktit - tapaturman lajit
(99) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat kontaktit - tapaturman lajit
(XX) Useita (teema tai useita kuolleita)

Aineellinen tekijä

(00) Ei tietoja
(01) Rakennukset, rakenteet, pinnat - maanpinnan, lattian tms. tasossa
(02) Rakennukset, rakenteet, pinnat - maanpinnan yläpuolella
(03) Rakennukset, rakenteet, pinnat - maanpinnan alapuolella
(04) Ainesten siirto-, jakelu- ja syöttökanavat ja -laitteistot
(05) Moottorit, voimansiirtolaitteet jne.
(06) Käsikäyttöiset työkalut (ei konevoimaa)
(07) Käsikäyttöisen työkalut (konevoimalla toimivat)
(09) Koneet ja laitteet - siirrettävät tai liikkuvat
(10) Koneet ja laitteet - kiinteät
(11) Kuljetus-, nosto- ja säilytyslaitteistot
(12) Maakulkuneuvot
(13) Muut kulkuneuvot
(14) Ainekset, esineet, tuotteet, koneen tai ajoneuvon osat, sirpaleet, pöly
(15) Kemialliset aineet, räjähdysaineet, radioaktiiviset ja biovaaralliset aineet
(16) Turvalaitteet ja -varusteet
(17) Toimistotarvikkeet, henkilökohtaiset tavarat, urheiluvälineet, aseet, kodinkoneet
(18) Elävät organismit (pl. ihmiset)
(19) Jätteet
(20) Fysikaaliset vaikutukset ja luonnonvoimat - erittelemättömät
(21) Ihmiset
(90) Ei aineellista tekijää
(99) Muut tähän luokitukseen kuulumattomat aineelliset tekijät
(XX) Useita (teema tai useita kuolleita)

Työnantaja

Rooli
Pääurakoitsija
Urakoitsija
Aliurakoitsija
Sivu-urakoitsija
Palvelutoimittaja
Toimittaja
Alihankkija
Itsenäinen työnsuorittaja
Teematutkinta tai useita kuolleita
Koko
0 työntekijää (itsenäinen ammatinharjoittaja, ei palkattuja työntekijöitä)
1-9 työntekijää
10-19 työntekijää
20-49 työntekijää
50-249 työntekijää
250-499 työntekijää
Koko tuntematon
Teematutkinta tai useita kuolleita

Toimiala

(A1) Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous
(C1) Kaivostoiminta ja louhinta
(D1) Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus
(D2) Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen
(D3) Teollisuus; ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
(D4) Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus
(D5) Teollisuus; koneiden ja laitteiden valmistus (ml. kulkuneuvot, sähkölaitteet)
(D6) Teollisuus; muut teollisuuden alat
(E1) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
(F1) Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen
(F2) Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen
(F3) Rakentaminen; muut rakentamisen alat (ml. rakennusasennus, erikoisalarakentaminen)
(G1) Kauppa; tukku- ja vähittäiskauppa (ml. ajoneuvojen ja esineiden korjaus)
(I1) Kuljetus; maaliikenne
(I2) Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne)
(K1) Kiinteistöpalvelut, siivous ja ympäristönhuolto
(K2) Työnvälitys ja henkilöstön hankinta (ml. henkilöstövuokraus)
(K3) Palvelut, majoitus ja ravitsemistoiminta, rahoitus, vakuutus
(L1) Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus)
(XX) Muut toimialat yhteensä (ml. kotitaloudet)

Lisäehdot