TOT  1/20   Kuljettaja puristui lakaisukoneen säiliön ja koneen rungon väliin
Lakaisukoneessa oli havaittu edeltävänä päivänä vuoto sivuharjan ilmakäyttöisen nostosylinterin t-kappaleessa. Työntekijä oli käynnistänyt lakaisukoneen ja nostanut hydraulisesti nostettavan säiliön ylös koneen sivussa sijaitsevasta hallintakytkimestä. Tämän jälkeen hän oli kurottanut lokasuojan päältä säiliön ja koneen rungon väliin. Hänen ajatuksena oli ilmeisesti kiinnittää nippusiteillä koneen ilmaletkut kiinni toisiinsa. Todennäköisesti työntekijä oli kurottaessaan nojannut tai hänen reitensä oli osunut säiliön nosto-/laskuvipuun, jolloin säiliö oli lähtenyt laskeutumaan alas. Säiliö laskeutui ja nousi hitaasti, eikä toiminnosta juurikaan kuulunut ääntä. Työntekijä ei oletettavasti ollut huomannut laskeutuvaa säiliötä, vaan puristui säiliön ja lokasuojan väliin. Työntekijä kuoli puristumisesta aiheutuneisiin vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tehtaan tai tuotantolaitoksen alue (019)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa vahingoittunutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 57
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Kunnossapito, korjaus, säätö (52)
Työsuoritus (koodi) Muut ryhmään 10 kuuluvat mutta edellä luettelemattomat työsuoritukset (19)
Poikkeama (koodi) Muu hallinnan menettäminen (49)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Työnvälitys ja henkilöstön hankinta (ml. henkilöstövuokraus) (K2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko Koko tuntematon
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita