TOT  2/19   Huoltomies takertui vaatteista klapikoneen päätyrullaan
Huoltomies NN oli tekemässä polttopuita klapikonetta käyttäen. NN oli ohittanut koneen käyttökytkimen klapia käyttäen, jolloin koneen hihna ja päätyrulla olivat pyörineet jatkuvasti. NN oli mennyt todennäköisesti nostamaan puunrankaa koneen hihnalle ja takertunut vaatteista koneen pyörivään päätyrullaan. NN puristui koneen rakenteita vasten ja kuoli puristumisesta aiheutuneisiin vammoihin onnettomuuspaikalla.

[Lataa TOT-raportti]
Videoraportti: https://www.youtube.com/watch?v=SQM_e4_uiKs

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 49
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä (52)
Poikkeama (koodi) Takertuminen, mukaan tempautuminen esineen tai henkilön oman liikevoiman seurauksena (63)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko Koko tuntematon
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita