TOT  1/19   Työntekijä puristui siltanosturilla siirtämänsä betonielementin ja elementtitelineen väliin
Betonielementtitehtaan työntekijä NN (22 v) oli siirtämässä elementtiä viimeistelypisteeltä välivarastoon. Elementtiä siirrettiin kauko-ohjattavalla siltanosturilla. Siirron aikana NN oli elementtitelineen ja siirrettävän elementin välissä. On mahdollista, että NN oli tehnnyt ohjausvirheen ja ohjannut elementtiä väärään suuntaan, jolloin elementti oli heilahtanut häntä kohti. Tapahtumien kululle ja onnettomuuden syntyyn vaikuttaneita syytekijöitä useita. Mahdolliset vaihtoehdot on käyty läpi raportissa. NN puristui heilahtaneen elementin ja elementtitelineen valiin. NN kuoli iskusta saamiinsa vammoihin.

[Lataa TOT-raportti]
Videoraportti: https://youtu.be/0qGRMZlOstg

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 22
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Muurarit, raudoitus- ja betonityöt (622)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Lentävän tai heilahtavan esineen osuma (41)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita