TOT  2/18   Sisäisen liikenteen työpaikkakuolemat (teematutkinta)
Tutkinnassa käsitellään kahta vuonna 2016 ja yhtä vuonna 2018 sattunutta työpaikkakuolemaa, joissa jokaisessa jalan kulkenut työntekijä on jäänyt renkailla vapaasti liikkuuvan koneen alle. Kaikissa tapauksissa kone- ja henkilöliikenteen kulkuväylät ovat vähintään osittain risteytyneet. Henkilöt ovat kävelleet koneliikenteelle tarkoitetuilla väylillä jokaisessa onnettomuustapauksessa. Kaikki koneet ovat ajaneet eteenpäin, eikä koneen kuljettaja ole missään onnettomuustapauksessa havainnut alle jäänyttä henkilöä ennen törmäystilannetta. Kaikista koneista on ollut tilanteissa heikko näkyvyys eteenpäin. Huonoon näkyvyyteen ovat vaikuttaneet mm. ajokorkeus, kuorman korkeus, hämärä, auringon paiste ja koneen kiinteät osat. Kukaan onnettomuuksissa koneen alle jääneistä henkilöistä ei ole todennäköisesti havainnut lähestyvää konetta. Tähän ovat vaikuttaneet mm. hiljainen kone, kuulosuojaimet ja pimeät kulmat.

[Lataa TOT-raportti]
Videoraportti: https://youtu.be/YGPXYqJCymk

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Useita (teema tai useita kuolleita) (XXX)
Työkohteen tyyppi: Teematutkinta tai useita kuolleita


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 38
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Muu teollinen työ (hienomekaaninen, jalometalli-, graafinen, lasi, betoni, kumi, muovituote, ym. työ) (860)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 27
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat (880)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne) (I2)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko 50-249 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 50
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Muu teollinen työ (hienomekaaninen, jalometalli-, graafinen, lasi, betoni, kumi, muovituote, ym. työ) (860)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Teollisuus; muut teollisuuden alat (D6)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä