TOT  4/15   Elementti- ja suurmuottiasennuksessa sattuneet työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)
Teematutkinnassa tarkasteltavat työpaikkaonnettomuudet ovat rakentamisen toimialalla, rakennustyömailla sattuneita, työntekijän kuolemaan johtaneita yksittäisonnettomuuksia. Tutkinnassa käsitellään kolmea vuonna 2015 sattunutta kuolemaan johtanutta työpaikkaonnettomuutta, joissa jokaisessa rakennustyötä tekevä henkilö on jäänyt raskaan betonielementin tai suurmuotin alle sen kaatuessa. Tutkituista tapauksista kahdessa on kuolleiden lisäksi loukkaantunut vakavasti myös kaksi muuta työmaalla työskennellyttä työntekijää.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Rakennustyömaa - rakennettava rakennus (021)
Työkohteen tyyppi: Teematutkinta tai useita kuolleita

Liittyvät TOT-tapaukset
Tunniste Otsikko
TOT23/07 Parveke-elementti putosi rakennusmiehen päälle
TOT5/04 Sokkelielementtiä siirrettäessä se kaatui siirtoa suorittaneen päälle
TOT1/02 Yrittäjä jäi betonielementin alle
TOT4/99 Asentaja jäi kaatuneen elementin alle ja puristui kuoliaaksi

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 30
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kirvesmiehet ja elementtiasentajat (621)
Työtehtävä (koodi) Uuden rakennuksen rakentaminen (22)
Työsuoritus (koodi) Siirtää pystysuunnassa - nostaa, laskea jne. esine (51)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

Tapaturmassa vahingoittunutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 38
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kirvesmiehet ja elementtiasentajat (621)
Työtehtävä (koodi) Uuden rakennuksen rakentaminen (22)
Työsuoritus (koodi) Siirtää pystysuunnassa - nostaa, laskea jne. esine (51)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vahingoittuminen (39)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko 250-499 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 61
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Useita (teema tai useita kuolleita) (XXX)
Työtehtävä (koodi) Uuden rakennuksen rakentaminen (22)
Työsuoritus (koodi) Siirtää pystysuunnassa - nostaa, laskea jne. esine (51)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 30
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maa- ja vesirakennustyö, maarakennustyöntekijät (630)
Työtehtävä (koodi) Teiden ym. Infrastruktuurin rakentaminen (23)
Työsuoritus (koodi) Siirtää pystysuunnassa - nostaa, laskea jne. esine (51)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

Tapaturmassa vahingoittunutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 48
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maa- ja vesirakennustyö, maarakennustyöntekijät (630)
Työtehtävä (koodi) Teiden ym. Infrastruktuurin rakentaminen (23)
Työsuoritus (koodi) Kiinnittää johonkin, ripustaa, nostaa, asettaa - pystysuunnassa (43)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Muu kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vahingoittuminen (39)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei