TOT  1/15   Tekniset riskitekijät raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa (teematutkinta)
Teematutkinnassa tarkasteltavat onnettomuudet ovat raskaassa ammattiliikenteessä ajon aikana vuosina 2010–2013 tapahtuneita, kuljettajan kuolemaan johtaneita yksittäisonnettomuuksia.Tähän teematutkintaan TOT 1/15 on valittu onnettomuustapauksia, joissa onnettomuuden keskeisenä riskitekijänä on ollut jokin ajoneuvotekniikkaan, kuormaan tai liikenneympäristöön liittyvä riskitekijä. Riskitekijöitä on tarkasteltu tekniikan lisäksi kuljettajan osaamisen, kuljetusten suunnittelun, kuljetusyritysten ja muiden toimijoiden näkökulmista. Teematutkinnan aineistona käytettiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoja. Tutkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa tutkinnassa käsitellään kuljettajan osaamiseen ja pätevyyteen (TOT 4/14) sekä töiden järjestelyyn (TOT 5/14) liittyviä, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Teematutkinta tai useita kuolleita


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste Useita (teema tai useita kuolleita) (X)
Ammatti Useita (teema tai useita kuolleita) (XXX)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisen kyydissä oleminen - erittelemätön (30)
Poikkeama (koodi) Useita (teema tai useita kuolleita) (XX)
Vahingoittumistapa (koodi) Useita (teema tai useita kuolleita) (XX)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Teematutkinta tai useita kuolleita

- Ei muita kuolleita