TOT  5/14   Töiden järjestelyyn liittyneet raskaan liikenteen kuljettajien liikenneonnettomuudet (teematutkinta)
Teematutkinnassa tarkasteltavat onnettomuudet ovat raskaassa ammattiliikenteessä ajon aikana vuosina 2010–2013 tapahtuneita, kuljettajan kuolemaan johtaneita yksittäisonnettomuuksia. Tähän teematutkintaan TOT 5/15 on valittu onnettomuustapauksia, joissa on todettu joko töiden järjestelyyn tai kuljettajan työkykyyn ja terveydentilaan liittyviä riskitekijöitä. Terveydentilaa on tarkasteltu turvallisuusjohtamisen näkökulmasta. Onnettomuuksien riskitekijöitä on tarkasteltu lisäksi kuljettajan osaamisen, tekniikan sekä eri kuljetusketjun toimijoiden ja viranomaistoimijoiden näkökulmasta. Teematutkinnan aineistona käytettiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoja. Tutkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa tutkinnassa käsitellään teknisiin riskitekijöihin (TOT 1/15) sekä kuljettajien osaamiseen (TOT 4/14) liittyviä, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Useita (teema tai useita kuolleita) (XXX)
Työkohteen tyyppi: Teematutkinta tai useita kuolleita


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste Useita (teema tai useita kuolleita) (X)
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisen kyydissä oleminen - erittelemätön (30)
Poikkeama (koodi) Useita (teema tai useita kuolleita) (XX)
Vahingoittumistapa (koodi) Useita (teema tai useita kuolleita) (XX)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Teematutkinta tai useita kuolleita

- Ei muita kuolleita