TOT  4/14   Kuljettajien osaamiseen, pätevyyteen, koulutukseen ja ohjeistamiseen liittyneet riskitekijät raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa (teematutkinta)
Teematutkinnassa tarkasteltavat onnettomuudet ovat raskaassa ammattiliikenteessä ajon aikana vuosina 2010–2013 tapahtuneita, kuljettajan kuolemaan johtaneita yksittäisonnettomuuksia. Tähän teematutkintaan TOT 4/15 on valittu onnettomuustapauksia, joissa onnettomuuden keskeisenä riskitekijänä on ollut jokin kuljettajan osaamiseen, pätevyyteen, koulutukseen tai ohjaukseen liittyvä riski. Onnettomuuksien riskitekijöitä on tarkasteltu lisäksi tekniikan, kuljetusten suunnittelun, kuljetusyritysten ja muiden toimijoiden näkökulmista. Teematutkinnan aineistona käytettiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoja. Tutkinta on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa tutkinnassa käsitellään teknisiin riskitekijöihin (TOT 1/15) sekä töiden järjestelyyn (TOT 5/14) liittyviä, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Useita (teema tai useita kuolleita) (XXX)
Työkohteen tyyppi: Teematutkinta tai useita kuolleita


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste Useita (teema tai useita kuolleita) (X)
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen tai sellaisen kyydissä oleminen - erittelemätön (30)
Poikkeama (koodi) Useita (teema tai useita kuolleita) (XX)
Vahingoittumistapa (koodi) Useita (teema tai useita kuolleita) (XX)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Teematutkinta tai useita kuolleita

- Ei muita kuolleita