TOT  1/13   Väliaikaisesti tuettujen raskaiden työstettävien kappaleiden aiheuttamat työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)
Lyhytkestoinen työskentely varmistamattoman tai epävakaasti tuetun kappaleen tai taakan alla on yhteistä TOT-teematutkintaan otetuille tapaturmille. Moni näistä työpaikkatapaturmista on sattunut tilapäisessä työskentelypaikassa. Useissa työvaiheissa on tarpeen nostaa tai kääntää kappale, jotta työvaihe on mahdollinen. Kappaleiden, osien ja työkalujen epäsymmetrisyys vaikeuttaa vakauden ja tasapainoaseman arviointia. Kappaleissa ei ole ollut erityistä väliaikaistuennan kiinnityskohtaa tai korvaketta, jollainen on tyypillistä esimerkiksi rakennuselementeille.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 31
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Siirtäminen ilman konevoimaa - erittelemätön (50)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajan liukuminen, putoaminen, romahtaminen - yläpuolella oleva (putoaa uhrin päälle) (33)
Vahingoittumistapa (koodi) Putoavan esineen osuma (42)
Toimiala Teollisuus; koneiden ja laitteiden valmistus (ml. kulkuneuvot, sähkölaitteet) (D5)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita