TOT  8/09   Työntekijä menehtyi kaivannon sorruttua hänen päälleen / Arbetstagare avled när grävschakt rasade ner
Vesihuolto-osuuskunnan rakennustyömaalla rakennettiin vesi- ja viemäriverkostoa. Tapaturmahetkellä yhden kiinteistöliittymän piha-alueella asennettiin viettoviemäriä. Työ oli loppuvaiheessa. Työhön palkattu maanviljelijä NN (53-v.) oli seissyt kaivannon pohjalla, kun kaivannon reuna sortui äkisti. NN hautautui hartioitaan myöten maamassojen alle. Hänet saatiin muutamassa minuutissa kaivettua esiin. NN menehtyi saamiinsa vammoihin tunnin kuluttua tapaturmasta. Vatten- och avloppssystem byggdes på vattenförsörjningsandelslagets byggplats. Vid olycksfallstidpunkten monterades ett lutningsavlopp på en av de anslutna fastigheternas gårdsområde. Arbetet hade nått slutskedet. Den för arbetet anställde jordbrukaren NN (53 år) stod på grävschaktets botten när schaktväggen plötsligt rasade ner. NN begravdes av jordmassan upp till mitten av bröstkorgen. Man lyckades gräva ut honom på en halv timme. NN avled genast av skadorna. Obs! Rapporten på svenska har framlagts efter den finska versionen i samma dokument.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 53
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maatalous- ja eläintenhoito, kalastus, maatalouskoneiden kuljettajat (401)
Työtehtävä (koodi) Maarakentaminen (21)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Hautautuminen kiinteän aineen alle (22)
Toimiala Maa-, metsä-, riista- ja kalatalous (A1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita