TOT  26/03   Konepäällikkö hukkui hinaajan upottua
Hinaajavarustamon kaksi alusta antoivat hinausapua satamaan saapuvalle konttialuksel-le. Luotsin määräyksestä avustettavan aluksen potkureita alettiin käyttää aluksen oikai-semiseksi, ettei se ajautuisi pois väylältä. Aluksen perässä ollut jarruttava hinaaja joutui aluksen potkurivirtaan, jolloin hinaaja kallistui nopeasti ja kaatui. Hinaajan konepäällikkö NN (53-v.) ei kyennyt uimaan paikalle tulleeseen toiseen hinaajaan, vaan hukkui tapah-tumapaikalle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Veden pinnalla - paitsi työmaat (110)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka