TOT  12/05   Satamaoperaattorin lastin laskija jäi nostomastotrukin (vastapainotrukki) alle terminaalihallissa
Lastin laskija NN (54-vuotias nainen) merkitsi kuljetusvaurioituneen paperirullan terminaalihallin varastoalueella, jonka jälkeen lähti kävellen varastoalueelta takaisin oman työryhmänsä purkualueelle. Ilmeisesti NN ja lähestyvän trukin kuljettaja eivät havainneet toisiaan, vaan NN jäi trukin alle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 54
Työpiste ()
Ammatti Varastotyöntekijät, pakkaajat, ahtaajat (880)
Työtehtävä (koodi) Varastointi - kaikenlainen (12)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Muu henkilön liikkumiseen liittyvä poikkeama (69)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Kuljetus; muu kuin maakuljetus (ml. varastointi ja tietoliikenne) (I2)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita