TOT  22/03   Työntekijä menehtyi jäätyään suuren kassakaapin alle
Kolmen työntekijän tehtävänä oli viedä suuri kassakaappi (500 kg) teollisuushallin tiloista kuorma-auton lavalle. Kassakaappi oli kammettu ensin soirojen varaan. Tämän jälkeen se oli laskettu kahden siirtoalustan päälle. Kassakaappi kaatui, jolloin yksi työntekijä jäi sen alle menehtyen heti.

[Raportti pdf-muodossa]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Työkoneenkuljettajat (642)
Työtehtävä (koodi) Puhtaanapito ja jätehuolto (53)
Työsuoritus (koodi) Ottaa käteen, tarttua, ottaa kiinni, pitää kädessä, asettaa - vaakatasossa (41)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita