TOT  2/17   Maalarin työhaalari syttyi tuleen liuotintynnyrin räjähtäessä
Pintakäsittelijä NN (61 v.) oli tehnyt konepajatuotteiden maalaustöitä konepajahallin maalaamotilassa. NN oli suorittanut maalauksen, jonka jälkeen hän oli aloittanut pesemään maaliruiskua ja asettanut sen liuotinaineastiaan. Maalaamossa ollut 200 l tynnyri, jossa oli aiemmin ollut epoksiohennetta (OH 17) ja jota nyt käytettiin maalijätetynnyrinä, räjähti. Räjähdyksen seurauksena NN syttyi tuleen ja kuoli saamiinsa vammoihin sairaalassa samana päivänä.

[Raportti pdf-muodossa]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 61
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Maalarit ja lakkaajat (782)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Läsnäolo - erittelemätön (70)
Poikkeama (koodi) Räjähdys (13)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön (13)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko Koko tuntematon
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti ()
Työtehtävä (koodi) ()
Työsuoritus (koodi) ()
Poikkeama (koodi) ()
Vahingoittumistapa (koodi) ()
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa