TOT  10/09   Panostajan apulainen putosi louhokseen kompressorin työntämänä
Neljä miestä siirsi paineilmakompressorin louhintatyömaalla pyöräkuormaajan avulla kallion päälle, lähelle rintauksen reunaa, josta käsin kompressorin avulla oli tarkoitus puhaltaa puhtaiksi räjäytettävän kentän panostuksessa käytettävät reiät. Pyöräkuormaajan kuljettajan laski kompressorin alas, jolloin se alkoi liikkua kohti rintauksen reunaa. Kompressorin ja rintauksen reunan välissä ollut panostajan apulainen NN (45-v.) putosi louhokseen kompressorin työntämänä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 45
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan mutta moottorittoman (32)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Kauppa; tukku- ja vähittäiskauppa (ml. ajoneuvojen ja esineiden korjaus) (G1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita