TOT  6/09   Kuorma-autonkuljettaja jäi peruuttavan kuorma-auton pyörien alle
Kuorma-autonkuljettaja NN (23 v.) oli hakemassa hakekuormaa tilapäiseltä haketuspaikalta. Odottaessaan kuorman täyttymistä NN lakaisi harjalla päällysteeltä havuja pois, jolloin jäi peruuttavan kuorma-auton yliajamaksi. NN kuoli heti.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Julkinen työympäristö (ml. Liikennevälineet) (060)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 23
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä (52)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko 10-19 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita