TOT  22/08   Sähkö- ja säätötekniikka-asentaja puristui pakkauslinjastolla
Asentaja NN:n (56-v.) tehtävänä oli korjata pakkausaseman häiriö vaihtamalla rullansiirtolaitteisiin valokenno ja kaapeli. Tehtävän suoritettuaan NN käynnisti linjan jo ennen työn viimeistelyä. Myöhemmin NN meni pakkauslinjaston alle niputtaakseen asentaman-sa johdot jotta ne eivät sotkeutuisi liikkuvien koneen osien väliin. Tällöin hän jäi puristuk-siin koneen alla rullasiirtimen ja vastaanottimen runkorakenteiden väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 56
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Sähkötyö (760)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Sitoa kiinni, yhdistää, irrottaa, avata, painaa, ruuvata, kiertää auki, kääntää (42)
Poikkeama (koodi) Koneen tai koneen työstämän materiaalin hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (41)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli Palvelutoimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita