TOT  15/06   Rakennusmies jäi kaivannon sortuneen reunan alle
Omakotitalon rakennustyömaalla tehtiin viemäri- ja vesijohtolinjojen kaivantotöitä. Tapahtumahetkellä oli kaivettu 25 m:n pituinen kanava. Suoraseinäinen kanava oli noin 2-2,5 m leveä ja noin 3 m syvä. Kaivinkone kaivoi lisää kanavaa kun yksi sivuseinämä sortui noin 10 m matkalta. Kanavan pohjalla täryttimen kanssa työskennellyt rakennusmies (23-v.) jäi massojen alle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 23
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Maa- ja vesirakennustyö, maarakennustyöntekijät (630)
Työtehtävä (koodi) Maarakentaminen (21)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Muu aiheuttajan murtuminen, kaatuminen, putoaminen tms. (39)
Vahingoittumistapa (koodi) Hautautuminen kiinteän aineen alle (22)
Toimiala Rakentaminen; maa- ja vesirakentaminen, rakennusalueen pohjarakentaminen (F2)
Yrityksen rooli Aliurakoitsija
Yrityksen koko 1-9 työntekijää
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita