TOT  5/08   Betoniaseman tehdasesimies putosi kiviaineskuljettimen hihnaa siirtäessään
Kiviaineskuljetin oli pysähtynyt sivurajakytkimen laukeamiseen. Lastattu kuljettimen mat-to oli ajautunut radan sivuun. 56-vuotias tehdasesimies NN meni kuljettimelle korjaaman tilannetta. NN veti kuljettimen mattoa sivuttain käyttäen apunaan kudottua nauhaa. Käy-tetty nauha oli pakkausmateriaalia ja se katkesi. NN lennähti taaksepäin kaidetta vasten, horjahti kaiteen yli ja putosi 7 metrin korkeudelta maahan menehtyen välittömästi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 56
Työpiste Tavanomainen tai tavanomaisen paikallisen yksikön tiloissa oleva työpiste (1)
Ammatti Toimistotyö, tekninen, tieteellinen, lainopillinen, humanistinen ja taiteellinen työ (000)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä (52)
Poikkeama (koodi) Materiaalin murtuminen, liitoksista, yhtymäkohdista (31)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Teollisuus; ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (D3)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita