TOT  14/88   Komun irtoamisen ja porarin päälle putoamisen aiheuttama tapaturma tämän vaihtaessa porausjumbon irtoterää.
Komun irtoamisen ja porarin päälle putoamisen aiheuttama tapaturma tämän vaihtaessa porausjumbon irtoterää.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Työmaa - maan alla (024)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Louhinta- ja rikastustyöntekijät (601)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Työskenteleminen kädessä pidettävillä konetyökaluilla (22)
Poikkeama (koodi) Materiaalin murtuminen, liitoksista, yhtymäkohdista (31)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala ()
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita