TOT  12/04   Työntekijä jäi siirrettäessä kaatuneen nostolaitteen alle
Kolme asentajaa oli valmistelemassa voimalaitoksen kattilan asennusta. Miehet aikoivat käyttää polttimen (700 kg) asennuksessa käsin liikuteltavaa nostolaitetta. Alkaessaan siirtää nostolaitetta ulos hallista NN asensi kynnyksen ylitystä varten vanerin kaltevaksi pinnaksi, ja veti nostimen sitä pitkin kynnyksen yli. Tällöin nostimen painopiste siirtyi nopeasti eteen, ja nostin (500 kg) kaatui NN:n päälle.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 55
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Siirtää vaakatasossa - vetää, työntää, vierittää jne. esinettä (52)
Poikkeama (koodi) Aiheuttajanliukuminen, putoaminen, romahtaminen - samassa tasossa (kaatuu päälle) (35)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus (D4)
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita