TOT  12/94   Laitosmies putosi 12 metriä räjähdyksen seurauksena
Energialaitoksella siirrettiin öljyä säiliöstä toiseen. Laitosmies avasi miesluukun tarkistaakseen säiliön täyttymistä. Samalla säiliössä oleva metaanikaasu räjähti, laitosmies putosi 10 m säiliön ja kalliolouhoksen väliseen solaan.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Koneen hallinta, käyttäminen, ohjaaminen (13)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita