TOT  7/95   Sahauslinjan paketinsidonnan työntekijä puristui kiinteiden runkorakenteiden ja liikkuvan paketointilaitteen väliin
Työharjoittelija oli käynnistänyt puutavaran paketointilaitteeseen kuuluvan hissin nousemaan ylös ja mennyt ilmeisesti varmistamaan metallisen vanteen oikeaa paikkaa ajatellen seuraavan nipun sitomista. Hissin ollessa hitaassa nousussa on harjoittelija ollut hissin ja laitteen rungon välissä joutuen muodostuneeseen n. 3 cm:n puristumiskohtaan lantiostaan.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Tuotanto, jalostus, käsittely - kaikenlainen (11)
Työsuoritus (koodi) Kiinnittää johonkin, ripustaa, nostaa, asettaa - pystysuunnassa (43)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita