TOT  19/01   Asentaja jäi puristuksiin kuorma-auton perävaunun lavan ja rungon väliin
Oliivikivimurskelastissa olleen kuorma-auton kippaava perävaunu kaatui. Lava tyhjennettiin murskeesta, minkä jälkeen vääntyneet nostosylinterit poistettiin. Lava tuettiin väliaikaisesti lavan ja rungon väliin asetetulla puuparrulla. Perävaunu päätettiin kääntää pyörilleen pyöräkuormaajalla. Kuljetuspäällikön siirtäessä pyöräkuormaajaa perävaunun toiselle puolelle asentaja poisti puuparrun. Perävaunu kääntyi yllättäen pyörilleen ja asentaja jäi puristuksiin lavan ja perävaunun rungon väliin. Hän menehtyi kahden viikon kuluttua.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Lähinnä varastointiin, kuormaamiseen ja kuorman purkamiseen tarkoitettu alue (013)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Muut tukitoimintoihin liittyvät tehtävät (59)
Työsuoritus (koodi) Työskentely käsikäyttöisillä työkaluilla (21)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita