TOT  18/01   Henkilönostin ja kuljettaja putosivat kierreajoluiskalta kuilun pohjalle
Ala-asentoon laskettua henkilönostinta oltiin ajamassa alas pitkin rakenteilla olevan pysäköintilaitoksen kerrosten välistä kierreramppia. Rampilla henkilönostin ryöstäytyi asentaja NN:n hallinnasta, kääntyi kohti rampin keskiosassa olevaa kuilua, osui kuilun tilapäisiin suojakaiteisiin, rampin ajoaukon reunan pilariin ja syöksyi kuiluun pudoten usean kerrosvälin matkan. NN menehtyi välittömästi.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu työmaa-alue (029)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Kuljettaminen, siirtäminen, siirtyminen, myös kulkuvälineissä (61)
Työsuoritus (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen ohjaaminen - liikuteltavan ja moottoroidun (31)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala Rakentaminen; talonrakennus, kattorakentaminen (F1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita