TOT  11/01   Asentaja sai päälleen kuuman keittolipeäliuoksen irrottaessaan venttiilin tiivistettä
Asentaja NN oli vaihtamassa imeytystornin ja pesumassatornin välisen 150 mm:n putken venttiilin laipan tiivistettä. Imeytystornin ja tapaturmapaikan välinen venttiili ei ollut kiinni ja putkessa oleva tyhjennysventtiili oli kiinni. Tukossa ollut putki aukesi ja putken laipan välistä purkautui 127 asteista keittolipeän ja massan sekoitusta 12,4 barin paineella asentaja NN:n päälle. NN menehtyi vammoihin seuraavana päivänä.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Koneenkorjaajat, koneenasentajat (753)
Työtehtävä (koodi) Korjaus- ja lisärakentaminen (24)
Työsuoritus (koodi) Sitoa kiinni, yhdistää, irrottaa, avata, painaa, ruuvata, kiertää auki, kääntää (42)
Poikkeama (koodi) Kaasun, nesteen, pölyn, savun tms. aiheuttama poikkeama (20)
Vahingoittumistapa (koodi) Kontakti liekkiin, kuumaan tai palavaan esineeseen tai ympäristöön (13)
Toimiala Teollisuus; massan, paperin ja paperituotteiden valmistus, kustantaminen ja painaminen (D2)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita