TOT  6/01   Sukeltaja menehtyi koulutussyvyyssukelluksessa
Neljä pelastussukeltajina toiminutta palomiestä olivat lähteneet työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti vapaapäivänään harjoitussukellukseen avolouhokselle. Avolouhos oli lähes kokonaan jäässä. Sukelluksen suunnittelussa ja toteutuksessa oli merkittäviä puutteita. Yksi sukeltaja kadotti sukelluksen aikana yhteyden sukellustoveriinsa, joka löydettiin myöhemmin hukkuneena jään alta.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Muu tässä luokituksessa mainitsematon työympäristö (999)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Palomiehet, nuohoojat (901)
Työtehtävä (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat työtehtävät (99)
Työsuoritus (koodi) Uida, sukeltaa (66)
Poikkeama (koodi) Muut tässä luokituksessa luettelemattomat poikkeamat (99)
Vahingoittumistapa (koodi) Hautautuminen kiinteän aineen alle (22)
Toimiala Julkinen sektori (ml. sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, maanpuolustus) (L1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita