TOT  6/02   Autonkuljettaja jäi perävaunullisen kuorma-auton ja pyöräkuormaajan väliin
46-vuotias autonkuljettaja NN ja pyöräkuormaajan kuljettaja MM olivat vetäneet pehmeään hiekkaan juuttuneen perävaunullisen kuorma-auton irti, jonka jälkeen NN poistui kuorma-autosta irrottamaan irrotuksessa käytettyä ketjua pyöräkuormaajasta. Kuorma-auto lähti itsestään liikkeelle kohti pyöräkuormaajaa. NN ei nähnyt eikä kuullut takaansa tullutta kuorma-autoa, vaan jäi kuorma-auton ja pyöräkuormaajan väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Kaivos, avolouhos, kuoppa, kaivanto (toiminnassa olevat avo- ja kivilouhokset mukaan luettuina) (023)
Työkohteen tyyppi: Ei tietoa


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä
Työpiste ()
Ammatti Kuorma-autonkuljettajat, tavaralähetit (541)
Työtehtävä (koodi) Paikalleen asettaminen, valmisteleminen, asentaminen, kokoaminen, purkaminen osiin (51)
Työsuoritus (koodi) Sitoa kiinni, yhdistää, irrottaa, avata, painaa, ruuvata, kiertää auki, kääntää (42)
Poikkeama (koodi) Kulkuneuvon tai siirtolaitteen hallinnan täydellinen tai osittainen menettäminen (42)
Vahingoittumistapa (koodi) Pyörivän, liikkuvan, siirtyvän (ml. ajoneuvon) esineen osuma (44)
Toimiala Kuljetus; maaliikenne (I1)
Yrityksen rooli
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei tietoa

- Ei muita kuolleita