TOT  7/06   Laaduttaja puristui liimapuupalkkien työntäjän ja runkorakenteiden väliin
Liimapalkkitehtaan työntekijä NN (32 v.) meni selvittämään tuotantolinjalle, kun luuli sen olevan häiriötilassa. NN kiipesi linjan päälle kohdassa, jossa palkit siirtyvät koneellisesti linjalta sivuun. Koneen tehdessä työkiertoon kuuluvan siirtoliikkeen NN jäi puristuksiin rakenteiden väliin.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Ei yhteinen eikä yhteisen vaaran työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 32
Työpiste ()
Ammatti Puutyö (pyöreän puun käsittely, sahatyöntekijät, levyjen valmistajat, jatkojalostus, puusepät) (770)
Työtehtävä (koodi) Valvonta ja tarkastaminen (55)
Työsuoritus (koodi) Liikkuminen - erittelemätön (60)
Poikkeama (koodi) Poikkeava läsnäolo vaara-alueella (85)
Vahingoittumistapa (koodi) Puristuminen, ruhjoutuminen tms. (60)
Toimiala Teollisuus; sahatavaran ja puutuotteiden valmistus (D1)
Yrityksen rooli Toimittaja
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Kyllä

- Ei muita kuolleita