TOT  1/14   Projektipäällikkö putosi voimalaitoskattilan purkutyössä
Aliurakoitsijan projektipäällikkö oli purkamassa teollisuuslaitoksella vanhaa voimalaitoskattilaa ylemmältä lattiatasolta käsin. Purku tehtiin asbestityönä ja alue oli eristetty. Projektipäällikkö putosi ja kuoli.

[Lataa TOT-raportti]

Luokittelutiedot
Työympäristö (koodi): Tuotantolaitos, tehdas, työpaja (011)
Työkohteen tyyppi: Yhteinen työpaikka


Tapaturmassa kuollutta työntekijää ja hänen työnantajaansa koskevat luokittelutiedot
Ikä 29
Työpiste Tilapäinen, vaihtuva tai siirtymistä muualle työnantajan määräyksestä edellyttävä työpiste (2)
Ammatti Rakennustyöntekijät, muu talonrakennustyö (629)
Työtehtävä (koodi) Purkaminen - kaikenlaiset rakenteet (25)
Työsuoritus (koodi) Kävellä, juosta, nousta, laskeutua jne. (61)
Poikkeama (koodi) Henkilön putoaminen alemmalle tasolle (51)
Vahingoittumistapa (koodi) Liike pystysuunnassa, iskeytyminen johonkin tai jotakin vasten (putoamisen seurauksena) (31)
Toimiala ()
Yrityksen rooli Pääurakoitsija
Yrityksen koko
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja Ei

- Ei muita kuolleita